Taniec w Liturgii – Kongregacja ds. Sakramentów i Kultu Bożego

TANIEC RELIGIJNY, WYRAZ DUCHOWEJ RADOŚCI Taniec może być sztuką: syntezą sztuki rytmicznej (muzyka i poezja) i przestrzennej (architektura, rzeźba, malarstwo). Jako sztuka, która przez posługiwanie się ciałem wyraża ludzkie...

Czytaj więcej