Poniżej zamieszczamy pomoce dla psalmistów.

Numeracja zgodna z śpiewnikiem Psallite Domino Sapienter, wyd. Opole 2009.

Psalmy na Adwent:

Psalmy na okres Narodzenia Pańskiego:

Psalmy na Wielki Post:

Psalmy na okres Zmartwychwstania Pańskiego:

Psalmy na okres zwykły: