Muzyka Mozarta w liturgii…

W tę pierwszą listopadową niedzielę oglądaliśmy w salce parafialnej film Milosa Formana pt. „Amadeusz”, następnie na Mszy św. wieczornej wykonaliśmy Introitus z Requiem i Ave verum Corpus W.A. Mozarta. Pomogły nam chórzystki z Chóru Politechniki Szczecińskiej oraz instrumentaliści z szczecińskiej Akademii Muzycznej.