Studium Organistowskie w Szczecinie zostało powołane do istnienia w 2010 r. przez zarząd Stowarzyszenia „Pro Musica Sacra”, a patronat nad tym projektem objął Referat Muzyki Kościelnej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Dwuletnie Studium przygotowuje do podjęcia pracy w zawodzie organisty liturgicznego. Z tej oferty mogą korzystać zarówno ci, którzy nie grali nigdy w kościele, jak i ci, którzy już posługują podczas liturgii, ale chcą rozwinąć umiejętności, pogłębić warsztat, zdobyć odpowiednią wiedzę. Osoby pozytywnie ocenione na egzaminie wstępnym we wrześniu 2023 r. rozpoczęły naukę w ramach XV edycji Studium.

Zjazdy

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia: w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 18.
Zjazdy odbywają się od października do maja raz w miesiącu (sobota) w godzinach 7:30-11:15 oraz 9:00-13:00 dla poszczególnych roczników. W tym czasie mają miejsce: Eucharystia, wykłady oraz ćwiczenia praktyczne (śpiew i gra na instrumencie).
Studenci SO mają także możliwość odbycia raz w miesiącu lekcji indywidualnej, w dogodnym terminie.
Studenci mają dostęp do wszystkich potrzebnych materiałów nutowych.

Wymagania dla kandydatów

Wiek od 17 lat.
Posiadanie rzeczywistych uzdolnień muzycznych, znajomość nut, czytanie nut w kluczu wiolinowym i basowym.
Zapał do pracy indywidualnej (poza zajęciami).
Chęć podjęcia pracy dla Kościoła.
Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy oraz jedno podpisane z tyłu zdjęcie (3,5 x 4,5 cm).
Kandydaci podchodzą do egzaminu wstępnego, który uwzględnia czytanie nut, śpiew, znajomość zasad muzyki oraz umiejętność gry na fortepianie (wszystko przynajmniej w stopniu podstawowym).
Nadesłanie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z akceptacją regulaminu (przeczytaj tutaj).

Opłaty

Egzamin wstępny: bezpłatny.
Nauka: 500 zł/semestr (wolny słuchacz: 300 zł/semestr).
Wszystkie egzaminy w toku nauki zdawane w terminie: bezpłatne.

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy (pobierz tutaj) oraz zdjęcie należy wysłać pocztą (ewentualnie dostarczyć osobiście) w terminie do 13 września 2024 r. na adres: Stowarzyszenie „Pro Musica Sacra”, ul. Broniewskiego 18, 71-460 Szczecin, z dopiskiem „Studium Organistowskie”. Można także wysłać skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na kontakt@promusicasacra.pl, a oryginał dostarczyć na egzamin wstępny.

Przesłuchanie

Egzamin wstępny odbędzie się 21.09.2024 o godz. 9:45 w siedzibie Stowarzyszenia (Szczecin, ul. Broniewskiego 18). Na egzaminie mogą się pojawić następujące zadania:

 • powtórzyć (zaśpiewać) melodię, powtórzyć (wyklaskać) rytm
 • zagrać a vista melodię z podanych nut
 • zaśpiewać a cappella dowolną pieśń liturgiczną (1 zwrotkę)
 • zaakompaniować dowolną pieśń (ze wstępem) lub zagrać krótki utwór (na fortepian lub organy)

Pierwszy zjazd: 5 października 2024 r. Terminy kolejnych zjazdów w roku 2024/25 podane będą tutaj: Organizacja Roku

Zagadnienia programowe:

 • propedeutyka chorału gregoriańskiego
 • znajomość ordinarium i proprium, umiejętność ich grania
 • trafianie w odpowiednią tonację
 • odpowiedni dobór pieśni do liturgii
 • emisja głosu i śpiew do mikrofonu
 • prowadzenie śpiewu ludu (sposoby na utrzymanie tempa itp.)
 • umiejętność prowadzenia scholi liturgicznej
 • znajomość nabożeństw i umiejętność ich grania
 • prawodawstwo muzyczno-liturgiczne
 • podstawowa znajomość budowy organów
 • umiejętność posługiwania się śpiewnikami
 • znajomość roku liturgicznego
 • umiejętność odpowiedniego obsługiwania organów piszczałkowych
 • zarys historii muzyki kościelnej

Statystyka

rok absolwenci zgłoszenia przyjęci
2010 17 15
2011 15 6
2012 4 22 13
2013 5 12 12
2014 7 15 14
2015 5 16 13
2016 5 8 6
2017 6 15 11
2018 4 13 10
2019 5 10 10
2020 6 10 8
2021 4 10 8
2022 6 4 3
2023 6 5 3
2024 3 trwa nabór trwa nabór

Info

Dyrektor SO: dr Łukasz Popiałkiewicz, e-mail: kontakt@promusicasacra.pl

Zdjęcie wykonane po egzaminach końcowych w czerwcu 2023