Stowarzyszenie „Pro Musica Sacra” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 9 kwietnia 2010 roku, jednak działalność jego członków rozpoczęła się znacznie wcześniej. Pod koniec października 2002 roku Łukasz Popiałkiewicz oraz Aleksandra Maczan postanowili utworzyć zespół wokalny Agniculi, którego działalność koncentrowała się nie tylko na oprawie muzycznej Mszy i nabożeństw w kościele pw. św. Kazimierza w Szczecinie, ale także na organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć muzycznych, m.in. warsztatów i koncertów kameralnych. Ponieważ w centrum zainteresowań zespołu na stałe wpisał się śpiew liturgiczny, zwłaszcza gregoriański, miejsce to od początku nazywano Ośrodkiem Muzyki Liturgicznej.

Zanim powstało stowarzyszenie, wyznaczone zostały ogólne cele jego działalności, które później zostały zawarte w statucie organizacji: propagowanie kultury muzycznej, kultywowanie narodowych tradycji muzycznych, prezentowanie dorobku muzycznego przez artystów z kraju i zagranicy, integrowanie środowisk związanych z kulturą muzyczną oraz edukacja w zakresie kultury muzycznej. Cele te realizowane są dzisiaj poprzez:

 • prowadzenie zespołu wokalnego i instrumentalnego;
 • organizowanie koncertów;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów i szkoleń;
 • tworzenie i realizowanie programów edukacji muzycznej;
 • fundowanie stypendiów;
 • redagowanie informacyjnego serwisu internetowego;
 • działalność wydawniczą;
 • współpracę z innymi organizacjami propagującymi muzykę sakralną w kraju i za granicą.

Dane:

Stowarzyszenie „Pro Musica Sacra”
Siedziba: ul. Broniewskiego 18, 71-460 Szczecin
E-mail: kontakt@promusicasacra.pl
Numer KRS: 0000353565
Nr konta: 60 1440 1387 0000 0000 1385 7164 (PKO Bank Polski)

Jak do nas dojechać z centrum?

 • Tramwajem: 3, 10
  (w kierunku „Lasu Arkońskiego” do przystanku „Wszystkich Świętych”)
 • Autobusem: B, 78, 51
  (w kierunku „Osiedla Arkońskiego” do przystanku „Chopina”)
 • Samochodem (ul. Broniewskiego jest jednokierunkowa – dojazd tylko od ul. Arkońskiej)

Pro Musica Sacra