Współpraca ze Stowarzyszeniem Mozart 2003…

Pod koniec września 2003 r. kilka osób z chóru Agniculi przyłączyło się do Projektu Mozart 2003, który zakładał liturgiczne wykonanie wszystkich mszy W.A. Mozarta, każdego roku jedną. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Mozart 2003, a kierownictwo artystyczne objął Szymon Wyrzykowski. Cały cykl rozpoczął się od Dominicus Messe, którą to mszę Mozart napisał w wieku 13 lat. Pierwsze wykonanie mszy miało miejsce w szczecińskiej katedrze podczas wieczornej Mszy św. 28 października (było to w ogóle pierwsze liturgiczne wykonanie w Polsce), a następnie we Wrocławiu, Częstochowie, Krakowie, Lublinie i Warszawie.