2 listopada 2014
Missa pro defunctis

Msza za zmarłych… We wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych podczas Mszy św. po łacinie...

Czytaj więcej