Msza za zmarłych…

We wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych podczas Mszy św. po łacinie Zespół Wokalny Agniculi wykonał dzieło Missa pro Defunctis Josefa Grubera. Dzieło to austriacki organista i kompozytor napisał na sopran, alt, tenor i bas.