Co dalej z łaciną w Kościele?

Wywiad z ks. drem hab. Jarosławem Nowaszczukiem, neolatynistą, pracownikiem Katedry Teologii Patrystycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozmawia Emil Michorzewski EM: W sytuacji, kiedy łacina traci na...

Czytaj więcej