O wykładzie nt. śpiewu gregoriańskiego w Akademii Sztuki w Szczecinie

W piątek, 27 kwietnia br. w auli Akademii Sztuki, znajdującej się przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie, odbył się wykład ks. dra Mariusza Białkowskiego na temat chorału gregoriańskiego. Osobami zainteresowanymi byli głównie studenci akademiccy, zwłaszcza ci studiujący muzykę kościelną. Wstęp na warsztaty był wolny, a liczba miejsc nieograniczona, więc przybyli również organiści i muzycy kościelni z diecezji szczecińsko-kamieńskiej, którzy na co dzień nie utrzymują kontaktów z Akademią Sztuki. Było to dla organizatora miłym zaskoczeniem, gdyż takie przedsięwzięcia nie tylko poszerzyły wiedzę na temat śpiewu własnego Kościoła Powszechnego, ale także pogłębiły więzi międzyludzkie.

Warsztaty trwały od godz. 10:00 do 16:00. Wszystko było tak zorganizowane, aby jak najlepiej wypełnić czas przed i po południu. Uczestnicy mogli korzystać z zamówionego cateringu, tj. ciastek i ciast, kawy czy herbaty. W międzyczasie zaplanowana była też przerwa obiadowa, po której następowała cześć praktyczna. I tak od historii źródeł śpiewu gregoriańskiego, poprzez jego charakterystykę prowadzący omówił rytm swobodny kompozycji gregoriańskich stylu neumatycznego. Głównym zaś wątkiem i dziedziną, którą Ksiądz Doktor na co dzień się zajmuje, jest notacja sanktgalleńska, która w nieco inny sposób każe odczytywać neumy. Metoda jest o tyle rewolucyjna, że nie zostały przedstawione jeszcze formalne pisma naukowe, które jednoznacznie interpretowałyby sposób odczytu, który sam w sobie jest mocno skomplikowany. Gdyby nawet się tak stało, większość modlitw i dialogów mszalnych podczas liturgii musiałaby być zmieniona. Jest to swoista kontestacja szkoły ks. W. Lewkowicza, którą powinien znać i posługiwać się na co dzień każdy organista. Kto zatem nie przybył na wykłady, ten dużo stracił.

Cieszymy się niezmiernie, że ks. Mariusz obdarzył nas unikatową wiedzą oraz przedstawił jeszcze jeden sposób patrzenia na chorał gregoriański. Wszystko to wzbudziło wiele emocji wśród słuchaczy, którzy zasypywali Księdza setkami pytań.

Na koniec uczestnicy warsztatów otrzymali dyplom uczestnictwa. Stwierdzili także, iż zorganizowana inicjatywa była bardzo trafionym pomysłem. Wyrazili nadzieję na otrzymanie zaproszenia w następnym cyklu wykładów, które są zaplanowane dopiero na przyszły rok. Pokładamy ufność w ich obietnicach i deklaracjach oraz z niecierpliwością wyczekujemy ponownego spotkania, w coraz to większym gronie muzyków kościelnych. Na koniec dziękujemy Księdzu Doktorowi Mariuszowi Białkowskiemu, wszystkim przybyłym oraz organizatorowi: Kołu Naukowemu Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie.

Ks. dr Mariusz Białkowski jest pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu na kierunku teologia oraz Pontificio Istituto di Musica Sacra w Rzymie na kierunku śpiew gregoriański. Na Uniwersytecie Kadrynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał stopień doktora na specjalności muzykologia teoretyczna i stosowana. Tytuł ten był owocem pracy nad rozprawą zatytułowaną Mediocriter w średniowiecznych kodeksach tradycji sanktgalleńskiej.

Ksiądz Mariusz aktywnie bierze udział w rozwoju muzyki, zwłaszcza tej sakralnej w środowisku, w którym pracuje. Prowadzi Zespół chorałowy Zakładu Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz scholę gregoriańską Canticum cordium Jest także członkiem Zarządu Głównego Miedzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego, Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych i Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, w której jest referentem ds. organistów.

Emil Michorzewski, student Akademii Sztuki w Szczecinie