11 września 2016
Vesperae Musicae

Qui cantat bis orat… Nieszporami muzycznymi rozpoczęliśmy cykl tzw. nabożeństw muzycznych...

Czytaj więcej