Czwartkowe Wieczory Chóralne…

W ramach Czwartkowych Wieczorów Chóralnych w Sali Gotyckiej w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wystąpiły trzy chóry: Agniculi i Schönfelder Singkreis pod kierunkiem Łukasza Popiałkiewicza oraz Cantore Iuvenum z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach pod przewodnictwem Julii Figiel.