Muzyka Mikołaja Zieleńskiego…

Warsztaty prowadziła Kinga Rozkrut, dzięki której uczestnicy mogli wniknąć w ducha muzyki dawnych czasów na przykładzie pracy z utworem Viderunt omnes fines terrae Mikołaja Zieleńskiego. Polifonia tego czasu nie jest prosta, dla wielu śpiewających w amatorskich chórach i scholach było to prawdziwe wyzwanie. Jednak wykonanie ćwiczonego utworu podczas Mszy św. kończącej warsztaty, dało wszystkim śpiewającym satysfakcję i wiarę, że nawet taką muzykę można pięknie zaśpiewać, jeśli się tego bardzo chce. W programie uczestnicy mieli także możliwość ćwiczeń emisyjnych pod kierunkiem Małgorzaty Słomki, a w przerwach dzielili się radościami i doświadczeniami przy kawie i ciastku. Próby w głosach prowadzili także Ewa Kosidłowska, Alicja Bury i Łukasz Popiałkiewicz, a słowa zachęty i motywacji do śpiewu wygłosił zawsze nam życzliwy ks. Jarosław Nowaszczuk.