Gaudeamus igitur…

Zespół Wokalny Agniculi, na zaproszenie studentów, wystąpił podczas absolutorium na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.