Jak czytać neumy, jak śpiewać…

Warsztaty z wielkim entuzjazmem poprowadziła specjalistka od śpiewu gregoriańskiego Karolina Piotrowska-Sobczak. Intensywne ćwiczenia czytania notacji kwadratowej zwieńczył piękny koncert muzyki dawnej zespołu Liquescentes z Poznania. Warsztaty były objęte Mecenatem Miasta Szczecin.