Wiosenne koncerty organowe i nie tylko…

Podczas pierwszej edycji Wiosny Organowej WW wystąpił prof. Ulrich Walther, zwycięzca wielu prestiżowych konkursów międzynarodowych, od 2010 roku profesor organów i improwizacji organowej na Uniwersytecie Sztuki w Graz (Austria); zagrał dzieła organowe J. Sweelincka, G. Böhma, D. Buxtehudego, J.S. Bacha, W.A. Mozarta oraz F. Mendelssohna. Koncerty odbyły się w następujących kościołach:

  • 23 kwietnia – w kościele pw. św. Kazimierza w Szczecinie
  • 24 kwietnia – w kościele pw. św. Józefa w Szczecinie
  • 25 kwietnia – w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie

Każdy koncert uwieńczyła Messe in a D. Scarlattiego w wykonaniu Zespołu Wokalnego Agniculi pod kierunkiem Łukasza Popiałkiewicza.

Koncerty odbyły się dzięki wspomożeniu finansowemu Gminy Miasto Szczecin, Gminy Kobylanka oraz wielu hojnych darczyńców. Za życzliwość i wsparcie dziękujemy także proboszczom: ks. prał. Kazimierzowi Mańkowskiemu, ks. prał. Ireneuszowi Sokalskiemu oraz ks. Pawłowi Ostrowskiemu.

Poniżej fotografie z pierwszego koncertu, autorstwa pana Tomasza Seidlera.