Hej kolęda, kolęda…

Koncert stanowił oficjalną inaugurację Szczecińskiego Ośrodka Muzyki Liturgicznej „Kazimierz”. Wystąpiły trzy zespoły: Trio Jazzowe (Daniel Popiałkiewicz, Paweł Kasprzyk i Marian Kustra), Chór Akademii Muzycznej w Poznaniu Filia w Szczecinie pod dyrekcją Barbary Halec oraz Chór Agniculi pod dyrekcją Łukasza Popiałkiewicza.