Wspomnienie św. Piusa X…

Było to pierwsze spotkanie muzyków kościelnych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z okazji wspomnienia św. Piusa X. Uczestnicy spotkania najpierw wzięli udział we Mszy św. po łacinie w kościele św. Brata Alberta, po czym gospodarz miejsca, ks. dr Zbigniew Woźniak zaprosił wszystkich na grilla. Było bardzo miło; wszyscy wyrazili nadzieję organizowania takich spotkań w przyszłych latach.