Ave verum corpus i inne…

W warsztatach uczestniczyli członkowie chóru Agniculi. Wśród ćwiczonych utworów nie mogło zabraknąć słynnego Ave verum corpus napisanego przez wielkiego kompozytora klasycyzmu. Warsztaty poprowadzili Łukasz Popiałkiewicz i Aleksandra Porazik.