Ave Maria i inne śpiewy…

Na płycie – obok pieśni czterogłosowych – Chór Agniculi prezentuje także chorał gregoriański (Rorate caeli). Celem nagrania było przybliżenie wiernym treści adwentowych przez muzykę, pieśni bardziej i mniej znane, oraz przeciwstawienie się wszechobecnej (w mediach, sklepach itp.) komercji bożonarodzeniowej. Nagrania dokonano w kościele pw. św. Kazimierza w Szczecinie, a zrealizował je Dariusz Kabaciński. Późna pora dnia, w którym odbywała się pierwsza część projektu, stworzyła niepowtarzalną atmosferę, w której doskonale odnaleźli się chórzyści. Płyta była sprzedawana przy niektórych kościołach w Szczecinie oraz za pośrednictwem Internetu.