Studium Organistowskie w Szczecinie zostało powołane do istnienia w 2010 r. przez zarząd Stowarzyszenia „Pro Musica Sacra”, a patronat nad tym projektem objął Referat Muzyki Kościelnej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Dwuletnie Studium przygotowuje do podjęcia pracy w zawodzie organisty liturgicznego. Z tej oferty mogą korzystać zarówno ci, którzy nie grali nigdy w kościele, jak i ci, którzy już posługują podczas liturgii, ale chcą rozwinąć umiejętności, pogłębić warsztat, zdobyć odpowiednią wiedzę.

Zjazdy

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia: w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 18.
Zjazdy odbywają się od października do maja raz w miesiącu (sobota) w godzinach 8:00-13:00. W tym czasie mają miejsce: Eucharystia (poprzedzona próbą), wykłady oraz ćwiczenia praktyczne (śpiew i gra na instrumencie).
Studenci SO mają także możliwość odbycia raz w miesiącu lekcji indywidualnej, w dogodnym terminie.

Wymagania dla kandydatów

Wiek od 17 lat.
Posiadanie rzeczywistych uzdolnień muzycznych, znajomość nut, czytanie nut w kluczu wiolinowym i basowym.
Zapał do pracy indywidualnej (poza zajęciami).
Chęć podjęcia pracy dla Kościoła.
Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy (pobierz tutaj) oraz jedno podpisane z tyłu zdjęcie (3,5 x 4,5 cm).
Kandydaci podchodzą do egzaminu wstępnego, który uwzględnia czytanie nut, śpiew, znajomość zasad muzyki oraz umiejętność gry na fortepianie (wszystko przynajmniej w stopniu podstawowym).
Nadesłanie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z akceptacją regulaminu (przeczytaj tutaj).

Zagadnienia programowe:

 • propedeutyka chorału gregoriańskiego
 • znajomość ordinarium i proprium, umiejętność ich grania
 • trafianie w odpowiednią tonację
 • odpowiedni dobór pieśni do liturgii
 • emisja głosu i śpiew do mikrofonu
 • prowadzenie śpiewu ludu (sposoby na utrzymanie tempa itp.)
 • umiejętność prowadzenia scholi liturgicznej
 • znajomość nabożeństw i umiejętność ich grania
 • prawodawstwo muzyczno-liturgiczne
 • podstawowa znajomość budowy organów
 • umiejętność posługiwania się śpiewnikami
 • znajomość roku liturgicznego
 • umiejętność odpowiedniego obsługiwania organów piszczałkowych
 • zarys historii muzyki kościelnej

Statystyka

rok absolwenci zgłoszenia przyjęci
2010 17 15
2011 15 6
2012 4 22 13
2013 5 12 12
2014 7 15 14
2015 5 16 13
2016 5 8 6
2017 6 15 11
2018 4 13 10