Zachęcamy organistów do zapoznania się z najnowszymi opracowaniami Łukasza Popiałkiewicza.

Są to pieśni ku czci NMP i eucharystyczne, które nie zostały jeszcze wydane w zeszytach Akompaniamentu Liturgicznego.

Muzyków szukających większej liczby liturgicznych opracowań na organy zachęcamy do zapoznania się z zeszytami Akompaniamentu Liturgicznego, wydanego przez nasze stowarzyszenie:

http://promusicasacra.pl/pomoce/ksiegarnia/akompaniament-liturgiczny/