Wspólne cele

Współpraca na płaszczyźnie muzyki sakralnej między Stowarzyszeniem „Pro Musica Sacra” a Parafią Ewangelicką Schönfeld trwa od roku 2013. Tamtejsza wspólnota kierowana przez proboszcza Thomasa Dietza jest bardzo otwarta na wszelkie wspólne inicjatywy. Szczególne znaczenie ma partnerstwo Zespołu Wokalnego Agniculi oraz Singkreis Schönfeld. Ta niezwykła i głęboka polsko-niemiecka przyjaźń prowadzi do wdrażania wielu wspaniałych idei – śpiewacy wspólnie wystąpili już na niejednym koncercie, ale występowali także razem podczas liturgii, zarówno katolickich jak i ewangelickich.