Program stypendialny

W roku 2017 Stowarzyszenie „Pro Musica Sacra” uruchomiło program stypendialny dla młodzieży uzdolnionej muzycznie. W czasie pierwszej edycji (rok szkolny 2017/2018) zarząd stowarzyszenia przeznaczył na ten cel 1.000 zł. Na rok 2018/2019 przeznaczono taką samą kwotę. W roku 2019 zarząd wstrzymał przyznawanie stypendium z powodu braku środków na ten cel. Wszystkich, którzy chcieliby pomóc nam wspierać uzdolnioną młodzież, zapraszamy do współpracy.