Program stypendialny

W roku 2017 Stowarzyszenie „Pro Musica Sacra” uruchomiło program stypendialny dla młodzieży uzdolnionej muzycznie. W czasie pierwszej edycji (rok szkolny 2017/2018) zarząd stowarzyszenia przeznaczył na ten cel 1.000 zł. Na rok 2018/2019 przeznaczono taką samą kwotę. Nabór został przeprowadzony w czerwcu 2018 r., stypendium otrzymała uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr XIII w Szczecinie.