Nabożeństwa muzyczne…

W latach 2016-2021 w kościele św. Kazimierza w Szczecinie odbywał się cykl tzw. nabożeństw muzycznych, podczas których Zespół Wokalno-Instrumentalny Agniculi czynnie uczestniczył w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Obecnie udział muzyków w nabożeństwach jest zawieszony.
  • DD.MM.RRRR – Vesperæ Musicæ – już za
  • DD.MM.RRRR – Rosarium Musicum
  • DD.MM.RRRR – Preces Pro Defunctis
  • DD.MM.RRRR – Expectatio Musica
  • DD.MM.RRRR – Apud Præsepium
  • DD.MM.RRRR – Adoremus In Æternum
  • DD.MM.RRRR – Membra Jesu Nostri
  • DD.MM.RRRR – Alleluia
  • DD.MM.RRRR – Ave Sanctissima Maria
  • DD.MM.RRRR – O Cor Jesu