Studium Organistowskie w Szczecinie – nabór na rok 2021/2022.

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy (pobierz tutaj) oraz zdjęcie należy wysłać pocztą (ewentualnie dostarczyć osobiście) w terminie do 10 września 2021 r. na adres: Stowarzyszenie „Pro Musica Sacra”, ul. Broniewskiego 18, 71-460 Szczecin, z dopiskiem „Studium Organistowskie”. Można także wysłać skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na kontakt@promusicasacra.pl, a oryginał dostarczyć na egzamin wstępny.

Przesłuchanie

Egzamin wstępny odbędzie się w sobotę 18 września 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia.
Na egzaminie mogą się pojawić następujące zadania:

  • powtórzyć (zaśpiewać) melodię
  • powtórzyć (wyklaskać) rytm
  • zagrać a vista melodię z podanych nut
  • zaśpiewać a cappella dowolną pieśń liturgiczną (1 zwrotkę)
  • zaakompaniować dowolną pieśń (ze wstępem) lub zagrać krótki utwór (na fortepian lub organy)

Pierwszy zjazd: 2 października 2021 r.

Opłaty

Egzamin wstępny: bezpłatny.
Nauka: 350 zł/semestr (wolny słuchacz: 250 zł/semestr).
Wszystkie egzaminy w toku nauki zdawane w terminie: bezpłatne.

Informacja

Więcej o Studium Organistowskim w Szczecinie: przeczytaj tutaj.
Dyrektor SO: dr Łukasz Popiałkiewicz, e-mail: kontakt@promusicasacra.pl