Czy Sobór II Watykański pozwolił zastąpić tradycyjną muzykę sakralną nowoczesną tandetą?
Słowo ks. prałata Romana Kneblewskiego, proboszcza parafii NSPJ w Bydgoszczy.